Vragen GL aan BenW

Geacht College, Het zijn zware tijden voor (zeer) velen in Zeist en in Nederland. Horeca, restaurants en scholen, sportverenigingen zijn (grotendeels) gesloten. Iedereen zal op een of andere manier de gevolgen merken van deze epidemie.

Vanuit GroenLinks zijn wij benieuwd hoe de gemeente de corona crisis in het algemeen en bij een aantal specifieke onderwerpen zal oppakken. Een voorbeeld van dat laatste is hoe de gemeente concreet zal omgaan met (maatschappelijke) instellingen zoals sportverenigingen die sportvelden, gebouwen of grond huren van de gemeente.

Horecaopbrengsten vormen een significant deel van de opbrengsten van zulke verenigingen. Aangezien deze nu wegvallen en de kosten wel doorlopen (zoals de huren) zal dit effect hebben op hun liquiditeit en eventuele tegoeden die vaak bestemd zijn voor lange termijn doelstellingen. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties:
1. Hoe gaat het college zulke maatschappelijke instellingen die een belangrijke bijdrage leveren voor de inwoners van Zeist en kernen helpen om gederfde opbrengsten te compenseren?
2. Hoe kijkt het college aan tegen opschorting van de huurlasten gedurende deze corona-crisis?
3. Wat vindt het college van de inrichting van een algemeen Calamiteiten(Corona)-fonds om bijvoorbeeld in gevallen van het niet kunnen betalen van verplichtingen de sportverenigingen en andere Zeister maatschappelijke instellingen te hulp te schieten?

Met betrekking tot onderwijs, (jeugd)zorg, werk en inkomen hebben wij de volgende specifieke vragen:

Onderwijs
4. Is er zicht op het aantal gezinnen dat geen beschikking heeft tot een tablet, laptop of internetverbinding? Bent u bereid om met scholen te kijken naar manieren om deze gezinnen te ondersteunen zodat afstandsonderwijs voor ieder kind toegankelijk is.

(Jeugd)zorg
5. Hoe kan de gemeente maatschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld MeanderOmnium helpen om het zorg- en hulpaanbod goed op elkaar te laten aansluiten?

Werk & inkomen
6. Worden mensen vrijgesteld van de sollicitatieplicht gedurende deze periode?
7. Hoe zorgen we ervoor dat voedselbanken en clienten hun hoofd boven water houden en voldoende middelen en vrijwilligers hebben?

Namens de GroenLinks Fractie,
Noureddine EL Mansouri

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!