Zeist steunt energieplan

De samenwerkende overheden in de regio rond Utrecht willen 1,8 TWh duurzame elektriciteit gaan opwekken in 2030. Dat is bijvoorbeeld haalbaar door 15% van grote (bedrijfs)daken te benutten, samen met 45 grote windmolens en 800 hectare zonnevelden. Wat de precieze verdeling wordt, is nu nog niet duidelijk.

De samenwerkende overheden willen zo een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. Wel stellen ze enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk, zoals investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Dit staat in een gezamenlijk voorstel van deze overheden: de 0ontwerp RES U16'. Het Zeister college van burgemeester en wethouders heeft zich achter het voorstel geschaard en legt het nu voor aan de gemeenteraad. Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus, is het nog onbekend wanneer de Zeister raad deze RES U16 gaat behandelen. De RES U16 staat op www.energieregioutrecht.nl.

Samen in U16
In het klimaatakkoord hebben het Rijk en gemeenten afgesproken dat alle overheden in 30 regio's in Nederland onderzoeken hoeveel duurzame energie ze kunnen opwekken. Dat leggen ze vast in 30 zogeheten Regionale Energie Strategieen (RES). Zeist werkt samen met 15 andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht in de regio U16 aan de 'RES U16'. Alle besturen van de overheden uit de U16 behandelen deze ontwerp-RES in de komende weken en maanden.

Ingewikkelde keuzes
Wethouder duurzaamheid Wouter Catsburg: "De overgang naar duurzame energie is onze bijdrage om klimaatopwarming tegen te gaan. En het zorgt voor een gezondere leefomgeving. Maar zonnevelden en windmolens hebben ook invloed op andere waarden, zoals het landschappelijk schoon, natuur, landbouw. Dat levert ingewikkelde keuzes op. Daarover zijn we in gesprek met belanghebbenden, en dat gesprek zal de komende maanden verder gaan. Wanneer en hoe, dat moeten we nog even afwachten, gezien de situatie rond het coronavirus."

Aandeel van Zeist
In de RES is afgesproken dat iedere gemeente bijdraagt. De gemeenteraad van Zeist heeft in juli 2019 al bepaald dat Zeist de ambitie heeft om (indicatief) 35 hectare zonnevelden en 2 tot 4 windmolens te realiseren in de periode tot 2030. Het aantal windmolens is afhankelijk van hoe groot de windmolens worden.

Het college verwacht binnenkort een meer concreet voorstel aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen over hoe Zeist kan omgaan met zonnevelden en windmolens binnen de gemeentegrenzen. Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus, is nog niet bekend wanneer het college met dit voorstel komt. De inhoud van het voorstel zal via de persmedia en gemeentelijke media bekend worden gemaakt, en zal te vinden zijn op www.zeist.nl/nieuweenergie.

91 TWh in Nederland
De overheden in de regio U16 willen in 2030 dus 1,8 TWh opwekken, bovenop wat inwoners zelf produceren, via bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van woningen. Doel is om In 2030 in Nederland een totaal van 91 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Ruim de helft daarvan wordt tegen die tijd opgewekt met windmolenparken op zee. De rest zal op land opgewekt worden.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!