Minder waardering politiek

Inwoners zijn, net als twee jaar geleden, over het algemeen tevreden over wonen en leven in de gemeente De Bilt. Over het woningaanbod is de waardering gedaald.

De dienstverlening van de gemeente scoort een ruime voldoende. De waardering voor het college en de gemeenteraad is afgenomen. Dit blijkt uit het onderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd onder inwoners.

Om te weten hoe mensen tegen de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt aankijken, voert de gemeente De Bilt tweejaarlijks onderzoek uit onder de bewoners, de zogenaamde GemeenteBeleidsMonitor. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een leefbare en veilige woonomgeving te scheppen en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren, samen met bewoners en organisaties. In dezelfde periode doet de gemeente onderzoek naar de klanttevredenheid met het oog op de verbetering van de dienstverlening.

De GemeenteBeleidsMonitor is in samenwerking met andere gemeenten ontwikkeld. Het doel is om de sociale veiligheid en leefbaarheid eenduidig te kunnen meten en met de resultaten beter beleid te kunnen maken. Het onderzoek naar de sociale kracht wordt op verzoek van de meerdere gemeentebesturen in de regio uitgevoerd. De GemeenteBeleidsMonitor heeft eind 2019 plaatsgevonden en is uitgevoerd door bureau DIMENSUS beleidsonderzoek uit Breda.

Naast dit onderzoek voerde de gemeente ook een klanttevredenheidsonderzoek uit.

De resultaten van de GemeenteBeleidsMonitor worden op www.debilt.nl gepubliceerd.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!