Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

tekst Ina Houwing
Alleen als sprake is van een schenking in het kader van de eigen woning kan een beroep worden gedaan op de schenkingsvrijstelling die verband houdt met een woning. In 2020 mag er belastingvrij een bedrag van 103.643,00 euro worden geschonken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar.

Wanneer is er nu sprake van een schenking in het kader van de eigen woning?
De meest voorkomende situaties zijn de volgende: er wordt geschonken ter financiering van de aankoop van de eigen woning, ter betaling van de kosten voor verbetering of onderhoud aan de eigen woning, voor de afkoop van erfpacht of voor de aflossing van de eigen woning schuld.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zich onlangs uitgesproken over een schenking in het kader van een verbouwing van de woning. Een dochter heeft in december 2013 de schenking ontvangen. Voor die datum heeft zij echter met andere middelen de verbouwing betaald. Ze kreeg het geld dus later van haar vader terug.

Het Hof heeft bepaald dat de enkele omstandigheid dat iemand de kosten aanvankelijk zelf financiert niet in de weg hoeft te staan aan de toepasbaarheid van de vrijstelling op de latere schenking. Echter, dan moet de ontvanger van de schenking wel al ten tijde van het voldoen van de kosten het oogmerk hebben om deze kosten later te financieren uit de te krijgen schenking. En je moet dat dus ook kunnen bewijzen. Helaas kon de dochter uit deze casus het niet bewijzen. Dus geen geslaagd beroep op de vrijstelling.

Wilt u schenken. Wij adviseren u graag. Ook over mogelijke clausules die u in de akte kunt opnemen. En we zorgen voor rechtszekerheid.

www.houwingvanbeek.nl

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!