Wijzigingen arbeidsrecht in vogelvlucht

Tekst: mr. Jelle Braak
Per 1 januari 2020 is het arbeidsrecht weer veranderd. Ik geef u de grootste wijzigingen.

Met ingang van 1 januari krijgt een werknemer automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien hij langer dan drie jaar werkzaam is bij dezelfde werkgever op basis van meerdere overeenkomsten voor bepaalde tijd. De nieuwe regeling geldt overigens voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari eindigen. Ook als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari is aangegaan.

Ook krijgt een werknemer een overeenkomst voor onbepaalde tijd als hij meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gesloten met dezelfde werkgever. De vierde arbeidsovereenkomst is dan een vast contract. De tijd tussen het aangaan van de contracten mag maximaal zes maanden bedragen. Deze twee punten blijven ongewijzigd.

Vanaf 1 januari heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst die voor 1 januari jl. is aangegaan en na 1 januari jl. eindigt.

Per 1 januari is de opbouw is voor iedere werknemer hetzelfde. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Voor oudere werknemers of voor werknemers die lang (tien jaar) in dienst zijn gelden geen gunstigere regels meer.

De voorwaarden om een werknemer te kunnen ontslaan zijn per 1 januari jl. wat gemakkelijker. Er is namelijk een nieuwe ontslaggrond geintroduceerd, de zogenaamde combinatiegrond. Voor 1 januari jl. moest de werkgever aantonen dat er sprake was van bijvoorbeeld disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding. Een van deze gronden moest zich helemaal voordoen. Een goed opgebouwd dossier, waaruit bijvoorbeeld het disfunctioneren bleek, was dan ook noodzakelijk.

Vanaf 1 januari is ontslag ook mogelijk op grond van een combinatie van meerdere ontslaggronden. Bijvoorbeeld in de situatie waarin de werknemer deels niet goed functioneert en er ook sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De vergoeding kan dan overigens wel hoger uitvallen.

De werkgever is verplicht om werknemers die een jaar hebben gewerkt op basis van een oproepcontract een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in dag jaar als oproepkracht heeft gewerkt.

www.insightlegal.nl

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!