Markt Planetenbaan gaat door

De wekelijkse markt op de Planetenbaan in Bilthoven gaat ook de komende vrijdagen, onder strikte voorwaarden, door.

De burgemeester heeft hiertoe mede besloten omdat in deze dichtbevolkte wijk en omgeving geen supermarkt is gevestigd. Met de marktkooplui zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

- De kramen moeten verspreid over de markt opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.

- Marktkramen met non-food gaan dicht; er is alleen verkoop van etenswaren toegestaan, om voldoende afstand tussen de kramen te kunnen houden.

- Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal ten behoeve van consumptie elders dan ter plaatse is toegestaan.

- Zit- of staan-mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.

- Leegstaande en/of vrije marktplaatsen mogen niet vergeven worden aan zogenaamde meelopers. Een meeloper is iemand zonder vaste plek op de markt, die zich 's ochtend meldt bij de marktmeester in de hoop een overgebleven plek te kunnen bezetten.

De marktmeesters worden verzocht om hier op toe te zien en instructies te geven aan marktondernemers.

De markt wordt beeindigd als hieraan geen of te weinig navolging wordt gegeven.

De ingangen van het marktterrein worden gemarkeerd. Voor marktbezoekers geldt: blijf thuis als je (milde) verkoudheidsklachten of koorts hebt en houd een afstand van 1,5 meter tot anderen.

De markt vervult een belangrijke rol in de levensmiddelenvoorziening. Dat maakt het extra belangrijk voor bezoekers om zich aan de gestelde voorwaarden te houden. Samen moeten we het doen.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!