Boze brief over hoge nieuwbouw

Beste leden van het college van B & W van De Bilt,

Jullie zijn - indirect - democratisch gekozen door de inwoners van de gemeente De Bilt om namens hen goed te zorgen voor het behoud en de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Veel inwoners zijn graag bereid jullie daarbij te helpen. Maar oh, wat luisteren jullie toch slecht.

Na jaren praten en procederen staat er een nieuw gebouw aan het Vinkenplein. Niet te missen, want het torent uit boven de omliggende bebouwing. En dat is precies waar Hart VOOR Bilthoven zich al die jaren tegen heeft verzet.

Op 24 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan in deze langlopende zaak. De RvS haalde jullie truc met de tussengoten onderuit. Het beroep op de afwijkingsprocedure - waardoor de maximale goothoogte werd verhoogd van 7,5 naar 9,5 meter - bleek juridisch gegrond.

Jullie hebben de RvS daarbij overtuigd dat met deze verhoging het aantal te realiseren woningen (in de bovenste laag) niet wordt vergroot, dat het bouwplan een zeer geringe impact op de woon- en leefomgeving van omwonenden heeft en dat die impact veel groter was geweest als voor de bovenste woonlaag was gekozen voor een massa met een lagere goothoogte in plaats van de vergunde vier zadeldaken.

Als burger herken ik me hier niet in. Ik zie een - op zich mooi - gebouw, dat te hoog is voor de plek waar het staat.
Mis-plaatst, dus.
Om nog maar niet te spreken van het transformatorhuisje, dat nergens was getekend maar er opeens stond.

Beste Collegeleden, juridisch hebben jullie gelijk gekregen. Maar het vertrouwen van mij in de lokale politiek is verder afgebrokkeld.

Heleen Andre de la Porte

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!