Windmolen bij A12

Zonnevelden of windmolens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opwekken van meer duurzame energie.

Zijn er kansen voor deze energietechnieken op het grondgebied van Zeist? Hoe beoordeelt de gemeente Zeist een aanvraag van een initiatiefnemer die een zonneveld wil realiseren? Wat zijn de voorwaarden? Hoe komt Zeist tot een goede afweging van belangen?

Daarover heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Zeist. Het college stelt daarin onder meer voor, het gebied tussen de spoorweg en de A12 (de 'A12/spoorzone') als het meest kansrijke gebied voor zonnevelden en windmolens verder te verkennen.

Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: "Om klimaatverandering tegen te gaan, schakelen we over naar duurzame energie. Ook Zeist draagt haar steentje bij. Voor de periode tot 2030 moeten we uitgaan van de bewezen duurzame en betaalbare technieken, en dat zijn windmolens en zonnepanelen. Andere innovatieve technieken zijn voor 2030 nog niet klaar om betrouwbaar in te zetten, maar mogelijk wel in de periode daarna."

"Eerste prioriteit is het maximaal benutten van kansen voor zonnepanelen op grote en kleine daken. Onze ambitie is dat aantal tot 2030 te vertienvoudigen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor elektriciteitsopwek via zonnevelden en windmolens. We hebben weinig open ruimte in Zeist, daarom is het belangrijk om met elkaar zorgvuldig te kijken of en waar deze eventueel een plek kunnen krijgen."

De raad behandelt de stukken na de zomervakantie. De data van Ronde Tafel, debat en besluit, worden nog bekendgemaakt via www.zeist.nl/zonenwind.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de mailnieuwsbrief 'Nieuwe Energie'. Aanmelden kan via www.zeist.nl/nieuwsbrieven. Voor vragen kan men terecht bij de gemeente Zeist, via telefoon 14 030 of zeist@zeist.nl.

Meer informatie: www.zeist.nl/zonenwind.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!