Plan verhuizing HSV Phoenix

De gemeente Zeist wil sportpark Dijnselburg opknappen en opnieuw inrichten. Dit is een onderdeel van het masterplan buitensport (www.zeist.nl/buitensport). Belangstellenden kunnen reageren op de plannen via www.omzeist.nl.

Voetbalvereniging SV Zeist is al op sportpark Dijnselburg gehuisvest. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk naar dit sportpark. Voor deze verhuizing is een andere inrichting nodig en hiervoor is een ontwerp gemaakt.

Vertegenwoordigers van de groene groepen en de sportverenigingen zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming. Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide is ook op hoogte gehouden van het plan. Direct na het reces wordt het plan ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd en medio oktober vervolgens aan de gemeenteraad.

In Huis ter Heide speelt veel. Zo is er een gebiedsvisie voor Dijnselburg in de maak en wordt er gewerkt aan woningbouwplannen voor Zuid en West. Op www.omzeist.nl staat een kaart waarin onder meer de gebiedsvisie, de woningbouw, de verkeersontsluiting en het opnieuw ingerichte sportpark in een overzicht zijn opgenomen.

De gemeente had belangstellenden graag uitgenodigd voor een informatieavond over het sportpark maar vanwege het coronavirus zijn er geen fysieke bijeenkomsten tot en met 1 september 2020. De inloopavond is daarom digitaal. Het plan staat van 9 tot en met 16 juli online op www.omzeist.nl.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!