Meer borstkanker door corona

Het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven heeft de impact van Covid-19 op borstkanker in grote lijnen in kaart gebracht met de tot nu toe beschikbare informatie.

Hierbij is gekeken naar het aantal extra sterfgevallen aan borstkanker dat op termijn te verwachten is ten gevolge van de Coronacrisis in 2020. De borstkankerzorg heeft flink te lijden gehad onder deze crisis. Zo is het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de huisarts met een klacht.

Ook werd de zorg voor bestaande patienten uitgesteld of aangepast. Tijdens het dieptepunt van de Coronacrisis was er op een bepaald moment sprake van tot wel 50 procent minder diagnoses. Daarbij komt dat er bij de borstkankerscreening al voor de Coronacrisis een achterstand in bepaalde regio's was.

Zolang er achterstand blijft bestaan, zal dit, afhankelijk van de mate van achterstand, jaarlijks effect hebben op de sterfte op langere termijn. Alleen al de achterstand in de screening zorgt naar verwachting op termijn voor meer dan 500 extra borstkanker sterfgevallen.

Normaal gesproken wordt de helft van alle borstkanker patienten in Nederland in de leeftijdsgroep 50-74 jaar via het bevolkingsonderzoek ontdekt. De inschatting is dat hierdoor jaarlijks 850 tot 1075 borstkankersterfgevallen voorkomen worden. Door Corona heeft het bevolkingsonderzoek 3 maanden stilgelegen. Ongeveer 250.000 vrouwen zijn niet opgeroepen in deze periode waardoor naar schatting 5.575 vrouwen niet zijn doorverwezen. Dit is exclusief de achterstand in bepaalde regio's die er al was.

Medio juni zullen de uitnodigingen voor de screening naar verwachting weer starten. Daarbij wordt rekening gehouden met een mogelijk gebrek aan ziekenhuiscapaciteit en worden uiteraard alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen. De inschatting is dat daardoor de rest van het jaar de capaciteit met 50 procent gereduceerd zal zijn en de achterstand niet zomaar ingehaald kan worden.

Ondertussen vult het stuwmeer aan zorg zich en is het einde van deze achterstand in de screening nog niet in zicht. Hierdoor zullen extra levens verloren blijven gaan als gevolg van een latere ontdekking van borstkanker. Vrouwen en mannen die vaak nog vol in het leven staan.

De volgende acties zijn wat betreft het Alexander Monro Ziekenhuis noodzakelijk om het probleem het hoofd te bieden: Ten eerste roept het ziekenhuis iedereen op om zelf goed de borsten te blijven checken (waarbij kijken belangrijker is dan voelen) en bij een verandering of twijfel naar de huisarts te gaan voor een verwijzing. Ten tweede moet het RIVM zo spoedig mogelijk de borstkankerscreening hervatten en uitbreiden waar mogelijk. Ten derde moeten ziekenhuizen extra capaciteit creeren om het stuwmeer het hoofd te kunnen bieden en dat moet worden gefaciliteerd door zorgverzekeraars.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!