Zorgen over vaccinfabriek

Een grote meerderheid van de Biltse gemeenteraad deelt de zorgen van de fracties van GroenLinks, Bilts Belang en SP over de dreiging van een bedrijfsuitbreiding aan de Ambachtstraat in De Bilt.

Het gaat om het bedrijf MSD, een grote producent van kippenvaccins. Het beleid van de gemeente was en is erop gericht om dergelijke bedrijven zoveel mogelijk te verplaatsen naar Larenstein en in elk geval uitbreiding tegen te gaan.

GroenLinks raadslid Anne Marie 't Hart diende mede namens Erik den Hertog (Bilts Belang) en Menno Boer (SP) een motie in, waarin nog eens werd bevestigd dat een toename van bedrijfsactiviteiten in deze straat onwenselijk is, en deze werd aangenomen met 17 stemmen voor en 9 tegen. Het college is gevraagd om na het zomerreces aan de raad een toekomstvisie voor de Ambachtstraat en omgeving voor te leggen en tot dan te wachten met de verkoop van gemeentelijke eigendommen zoals de moskee, die dit jaar gaat verhuizen.

De Ambachtstraat bevindt zich midden in een woonwijk en is in de Biltse structuur- en woonvisie aangewezen als plek voor overwegend wonen met lichte bedrijvigheid. Dat betekent kansen op een plek die kan gaan bruisen en de hier gevestigde 'Ambachtateliers' vormen daar een mooi voorbeeld van. De laatste jaren echter koopt MSD meer en meer panden op aan de Ambachtstraat om het bedrijf uit te breiden.

Ook wil MSD van de gemeente de grond kopen van de huidige moskee gevestigd om daarop een parkeerplaats te realiseren. Momenteel ligt er een omgevingsvergunningsaanvraag voor bij de Provincie Utrecht. Die vormt in dit geval het bevoegd gezag, omdat het bij de productie van vaccins gaat om een zwaardere milieucategorie.

Dat betekent dat er een zwaardere toets plaatsvindt met het oog op de veiligheid van de omwonenden. GroenLinks zal een beroep doen om de Statenfractie om te pogen de afgifte van deze vergunning tegen te houden.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!