Raad bespreekt energieplan

De gemeenteraad bespreekt op 25 juni het ontwerp-energieplan van de Utrechtse regio. In dit voorstel staat, dat de regio in 2030 duurzame energie wil opwekken voor een half miljoen huishoudens. Hiermee draagt de regio bij aan de landelijke opgave.

In Nederland hebben we in de Klimaatwet afgesproken, dat we de uitstoot van kooldioxide in het jaar 2050 bijna helemaal tot nul hebben teruggebracht. De eerste helft willen we voor 2030 gehaald hebben.

De klimaatdoelstellingen kunnen we halen als we onze energie duurzaam gaan opwekken via zon en wind. De gemeente De Bilt draagt daaraan bij, samen met 4 waterschappen, de provincie en 15 andere gemeenten. Zij hebben daarvoor een ontwerpplan gemaakt: de Regionale Energie Strategie (RES). Van de landelijke doelstelling om in 2030 in totaal 35 TWh op een duurzame manier op te wekken, stelt de regio in de ontwerp-RES met elkaar 1,8 terawattuur (TWh) te kunnen bijdragen.

Dat is ongeveer gelijk aan de energie die een half miljoen huishoudens verbruiken oftwel 5 procent van de landelijke doelstelling voor 2030. Een klein deel hiervan is al gehaald of in concrete plannen vastgelegd.

In het plan staan de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte; het is een tussenstand van verkenningen. In het ontwerpplan staat nog niet hoeveel duurzame energie de regio en onze gemeente waar en op welke manier willen gaan opwekken. De gemeente zal inwoners raadplegen bij het in kaart brengen van de kansrijke zoekgebieden op gemeentelijk grondgebied. De kansrijke zoekgebieden staan in het definitieve plan, dat op 1 juli 2021 klaar moet zijn.

Er zijn in totaal 30 regio's die een Regionale Energie Strategie maken.

De gemeenteraad debatteert 25 juni over de ontwerp-Regionale Energie Strategie. Als alle besturen in de regio akkoord zijn, moet het ontwerpplan voor 1 oktober 2020 worden ingediend. Op rijksniveau wordt bekeken of het gezamenlijk bod van de 30 regio's voldoende is om de klimaatdoelstellingen te halen, anders moet het worden aangepast. Het plan - de Regionale Energie Strategie - moet uiterlijk 1 oktober 2021 worden ingediend, goedgekeurd door alle besturen.

Tussen het ontwerpplan van 1 oktober 2020 en het indienen van het definitieve plan voor 1 juli 2021 ligt een periode van gesprekken en verkenningen met inwoners en andere belanghebbenden. Zonnevelden of windmolens en waar dan? En hoe ziet dat er dan uit? Kan het technisch? Is het maatschappelijk haalbaar en is het betaalbaar? Welke (agrarische) ondernemer of inwoner ziet mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen gebouwen of op eigen grond? Over dat soort vragen zal de gemeente zich samen met inwoners en andere belanghebbenden buigen.

In de vergadering van de commissie Openbare Ruimte van 11 juni kunt u inspreken en uw mening geven over de ontwerp-RES. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via raadsgriffie@debilt.nl of 030 - 228 91 64. Begin 2019 hebben diverse belangengroepen en maatschappelijke instellingen meegedacht bij het maken van het ontwerpplan. Vervolgbijeenkomsten met inwoners zouden aanvankelijk in het voorjaar van 2020 starten, maar dat moment is vanwege de coronabeperkingen verschoven naar het najaar.

De raadsvergadering van 25 juni begint om 20.00 uur en is live te volgen via raadsinformatie.debilt.nl. U vindt daar ook de agenda en de bespreekstukken. Alles over de Regionale Energie Strategie van onze regio vindt u op www.energieregioutrecht.nl.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!