Steun sport, cultuur, winkelcentra

Sportverenigingen, culturele instellingen en winkelcentra in Zeist hebben het zwaar door de coronacrisis. Gemeenteraad en college van B&W willen deze partijen waar mogelijk door de crisis heen helpen, via een financieel steunpakket. De gemeenteraad heeft bijna 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De raad had veel positieve woorden over voor het steunpakketvoorstel en stemde unaniem in.

Naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel van de fracties van PvdA en NieuwDemocratischZeist, heeft de raad ook unaniem besloten dat snel een analyse zal worden gemaakt van de gevolgen die de coronacrisis heeft voor de Zeister samenleving.

Wethouder Financien Sander Jansen: "We zien dat de financiele nood groot is bij veel culturele instellingen en sportverenigingen. De horeca zit een lange tijd dicht en winkels hebben minder klanten. Het zijn belangrijke voorzieningen in onze gemeente. Ze geven de mogelijkheid voor ontspannen, ontmoeting en inspiratie. Duizenden mensen sporten wekelijks bij sportverenigingen, genieten van voorstellingen bij bijvoorbeeld het Slottuintheater of de Zeister Muziekdagen of gaan erop uit bij een van de vele horecagelegenheden. Ons doel is om - waar het in onze macht ligt - deze partijen te helpen door deze crisis te komen. Zodat onze inwoners weer volop gebruik kunnen maken van deze belangrijke voorzieningen in onze gemeente, als daar weer de ruimte voor is."

Het steunpakket bestaat uit een deel dat is bedoeld voor organisaties in onder meer de sectoren sport en cultuur die geen winstdoelstelling hebben, en een deel dat is bestemd voor de winkelcentra.

De gemeente stelt voorwaarden aan het steunpakket, waarbij twee belangrijke zijn: (1) organisaties moeten, mede door het steunpakket, een reeel perspectief hebben op het overleven van deze crisis, en (2) organisaties moeten aantonen dat ze hulp hebben aangevraagd bij provinciale en landelijke ondersteuningsregelingen, en moeten aantonen wat die aanvragen hebben opgeleverd.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor dit steunpakket kunnen vanaf 10 juni een aanvraag indienen via www.zeist.nl. De gemeente stuurt dan ook een bericht aan de bij de gemeente bekende sport- en cultuurorganisaties.

De ondersteuning kan bestaan uit een gift van maximaal 5000 euro, een renteloze lening van maximaal 15.000 euro, en/of het uitstellen of laten vervallen van gemeentelijke facturen. De vorm van de gemeentelijk ondersteuning is steeds maatwerk, zeker in gevallen waarbij de problematiek extra groot en ingewikkeld is.

Naast het ondersteuningspakket voor sport en cultuur, komt de gemeente ook getroffen ondernemers tegemoet. De gemeente halveert daarom dit jaar de precariobelasting voor ondernemers. Verder geeft de gemeente de winkelcentra een eenmalige bijdrage van in totaal 100.000 euro. Dit geld is bedoeld voor acties die de winkelcentra aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!