BenW laat bospark met rust

(tekst GroenLinks De Bilt)
Tot teleurstelling van de raadsfractie van GroenLinks zijn Burgemeester en Wethouders van De Bilt niet bereid om een eind te maken aan het steeds verder vergroten van het aantal chalets en standplaatsen op Bospark Bilthoven.

Al in 2015 is met de exploitant afgesproken dat dat aantal (inclusief 3 recreatiewoningen) maximaal 399 mag bedragen. In een email aan bewoners erkent de exploitant zelf dat het er op dit moment tussen de 399 en 450 zijn, maar desondanks is het college niet bereid om op te treden. GroenLinks wil hierover een debat in de junivergadering van de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Henk Zandvliet vindt dat de gemeente met zich laat sollen: "Een brutale ondernemer krijgt vrij spel om ondanks gemaakte afspraken bomen te kappen, standplaatsen uit te breiden en nieuwe chalets te plaatsen. En dat terwijl het hier gaat om een kwetsbaar en landschappelijk waardevol gebied, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland en het landschapsmonument 'De Biltse Duinen'."

Hij stelde hierover onlangs schriftelijke vragen aan BenW, maar kreeg daarbij nul op het rekest. Het college zegt dat uit waarnemingen van ambtenaren op 12 mei jl. is gebleken dat er sprake is van 398 chalets en stacaravans. Drie dagen later schrijft de exploitant echter zelf in een email, die ook in handen is gesteld van de burgemeester, dat het er tussen de 399 en 450 zijn.

En dat terwijl de exploitant al 5 jaar de tijd heeft gehad om het aantal terug te brengen tot het destijds overeengekomen maximum. GroenLinks wil daarom dat de gemeenteraad het college alsnog opdraagt om handhavend op te treden en zo het aantal chalets en standplaatsen terug te brengen.

Op een punt komen BenW wel gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van het GroenLinks raadslid. Het college bevestigt namelijk dat er onlangs sprake is geweest van illegale bomenkap. Daarvoor een boete opleggen gaat de gemeente te ver, wel wordt de exploitant een herplantplicht opgelegd die inhoudt dat deze, op straffe van een dwangsom, uiterlijk 1 april 2021 twaalf gebiedseigen bomen moet plaatsen met een minimale stamomtrek van 18 centimeter.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!