Raad Zeist vergaderde

Tijdens de raadsvergadering van Zeist op dinsdagavond 12 mei kwam de stand van zaken rond de coronacrisis aan de orde, zoals de gevolgen en ondersteuningsmaatregelen.

Ook werd er een nieuw buitengewoon raadslid CU/SGP benoemd en geinstalleerd. Tot slot stemde de gemeenteraad in met twee mogelijke scenario's voor De Lindenhorst.

De gemeenteraad sprak over de verzoeken om ondersteuning die de gemeente krijgt van, bijvoorbeeld, culturele instellingen en sportclubs. Het college gaf aan hiervoor al een voorstel te hebben voorbereid. De raad zal hier binnenkort over praten en een besluit over nemen.

De gemeente staat al voor een financiele uitdaging om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Dit is lastiger geworden door de extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Net als de grote onduidelijkheid over de financiele gevolgen hiervan. Dat vraagt om een andere manier van voorbereiden van de begroting van volgend jaar. College en raad zullen hierover met elkaar het gesprek aangaan.

Raadslid Jan Bredius vroeg de burgemeester aandacht voor de grondwettelijke aspecten van de handhaving van de coronamaatregelen. De burgemeester herkende zich in de opmerkingen en benadrukte dat het nog steeds crisistijd is. Het naleven van de basisregels is belangrijker dan ooit, anders verdwijnt weer de extra ruimte als leefruimte.

Tijdens de vergadering werd de heer Pieter-Jan de Jong benoemd en geinstalleerd als buitengewoon raadslid voor de CU/SGP. Via video-verbinding nam de burgemeester hem de eed af. Pieter-Jan de Jong volgt Annegina Randewijk op, die wegens prive omstandigheden haar functie neer heeft gelegd.

Het Rijksvastgoedbedrijf is van plan De Lindenhorst (Verlengde Slotlaan) te verkopen. Bij de verkoop worden verschillende documenten meegegeven. Een van deze documenten betreft een Participatierapport, dat begin 2019 in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden is opgesteld. De gemeenteraad stemt in met de twee scenario's die uit het participatietraject naar voren zijn gekomen. De partijen NieuwDemocratischZeist, SP en SeysterBelang stemmen tegen.

Een amendement om de brief aan het Rijksvastgoedbedrijf aan te scherpen is aanvaard. Daarmee worden de voorwaarden die de gemeente aan een nieuwe invulling van De Lindenhorst verbindt, verder verduidelijkt. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze brief bij de verkoop meegeven aan de belangstellende kopers. De verkoopprocedure zal deze maand beginnen en naar verwachting de rest van het jaar duren.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!