Klacht wethouder ongegrond

De klacht die een raadslid en een buitengewoon raadslid in december tegen wethouder Fluitman hebben ingediend, is ongegrond verklaard.

De klacht ging over de omgang met de wethouder en zijn manier van communiceren. Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad heeft de klacht uitvoerig en zorgvuldig onderzocht. Met als conclusie dat de klacht ongegrond is.

Daarnaast doen zij de aanbeveling dat wethouder Fluitman er wijs aan zal doen in het vervolg meer rekening te houden met het effect van zijn wijze van communiceren op anderen. Het college van B&W heeft besloten de conclusie en aanbeveling over te nemen.

Tot slot merkt het bureau op dat het aan de beklager en de beklaagden is of zij tot elkaar willen komen in een mediation. Het college van BenW spreekt zich uit om hen, voor zover mogelijk, hierin te willen ondersteunen. De periode is voor alle betrokkenen ingrijpend geweest. Het college is beschikbaar voor een afrondende bespreking in de komende raadsvergadering op 12 mei.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!