'Huurbevriezing De Bilt'

SP De Bilt roept verhuurders op de per 1 juli aangekondigde huurverhogingen niet door te laten gaan. Tevens adviseert zij huurders alvast bij hun verhuurder bezwaar te maken en niet in te stemmen met de verhoging. Zie onze website: www.debilt.sp.nl

SP De Bilt heeft vorige week in een brief aan SSW, de belangrijkste verhuurder in De Bilt, erop aangedrongen af te zien van de geplande huurverhoging. Vorig jaar had 50 procent van alle huurders moeite met het betalen van de huur. Door de recente gezondheids- en economische crisis krijgen velen van hen te maken met een terugval in inkomsten.

Het is daarom van groot belang dat huurders in deze onzekere tijden niet ook nog eens te maken krijgen met de jaarlijkse lastenverzwaring. Veel huurders geven aan zich serieus zorgen te maken over de huurverhoging en die signalen bereiken de SP iedere dag in toenemende mate. Daarom zeggen we: "0% is genoeg. Voor de huurders geen huurverhoging dit jaar".

Een van de oorzaken van de hoge huren is de verhuurdersheffing, waar de woningcorporaties trouwens ook zelf mee te kampen hebben: ongeveer 4 maanden van de jaarhuur moet aan het rijk als belasting worden afgedragen.

We worden in ons verzoek gesteund door een op 21 april aangenomen motie in de Eerste Kamer, waarin verzocht wordt een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector gezien de precaire situatie waarin nu al een aanzienlijk deel van de huurders van woonruimten verkeert, ervan uitgaande dat die situatie zich in de komende periode eerder zal verslechteren dan zal verbeteren.

Het zou zomaar kunnen dat door de druk van de verhuurders de bereidwilligheid van de regering toeneemt om aan de motie gevolg te geven!

SP De Bilt

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!