Digitaal inwonerpanel

De gemeente De Bilt nodigt de inwoners uit om lid te worden van het digitale inwonerpanel. Het college wil inwoners hiermee op een nieuwe en gemakkelijke manier een stem geven als het gaat om gemeentelijk beleid.

De gemeente streeft naar een panel van tenminste 800 inwoners die een betrouwbare afspiegeling van de bevolking vormen. Deze inwoners worden zo'n 3 keer per jaar geraadpleegd over hun mening en ideeen over uiteenlopende onderwerpen. Na elke raadpleging krijgen de panelleden de resultaten van het onderzoek.

Wethouder Anne Brommersma is enthousiast over deze uitbreiding van de participatiemogelijkheden: "De invoering van een inwonerspanel geeft inwoners meer mogelijkheden om op een makkelijke manier mee te praten over de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar gemeentelijke taken. Een inwonerspanel sluit ook aan bij de ingezette werkwijze rondom inwonersparticipatie."

Bij het digitale inwonerpanel wordt de gemeente begeleid door het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau DUO Market Research uit Utrecht. Dit bureau zal de gegevens beheren conform de Algemene Verodening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit houdt onder andere in dat gegevens anoniem verwerkt worden en uitsluitend gebruikt worden voor het digitale inwonerpanel.

De werving van panelleden start begin mei. Hiertoe schrijft de gemeente ongeveer 6.000 willekeurig gekozen inwoners van boven de 18 jaar aan. In de uitnodiging staat hoe men via de computer en persoonlijke inloggegevens toegang kan krijgen tot het portal, dat hiervoor is ingericht. Deelname is vrijwillig.

Heeft u geen schriftelijke uitnodiging ontvangen en wilt u toch lid willen worden van het panel, dan kunt u zich vanaf 6 mei opgeven bij het onderzoeksbureau door een mailtje te sturen naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. Vermeld u daarbij alstublieft dat het gaat om de gemeente De Bilt.

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!