Raadvergadering digitaal

Op dinsdag 7 april vergaderde de raad voor het eerst digitaal. Net als veel mensen werkt de raad zoveel mogelijk thuis vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis. Het belangrijkste onderwerp was de situatie rondom de coronacrisis. De raad sprak zijn medeleven uit met hen die zijn getroffen door het virus.

De fracties spraken naast hun medeleven ook hun waardering uit voor het vele werk dat wordt verzet door maatschappelijke organisaties, inwoners en gemeente. Zij vroegen om aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving en ondernemers. Het college werd gevraagd om te kijken op welke wijze de weekmarkt weer door kan gaan. Wethouder Jansen gaf namens het college aan dat er is geconstateerd dat de markt de boel niet op orde had. De opdracht van ons als gemeente is om verspreiding van het virus tegen gaan. Daarom is de markt niet toegestaan tot 28 april. We zijn in gesprek met de mensen van de markt over hoe nu verder.

In ieder geval zolang de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn, vergadert de gemeenteraad digitaal. Het debat over het raadsvoorstel Lindehorst vindt waarschijnlijk plaats op 14 april om 20.15 uur. De griffie nodigt de direct betrokkenen uit het debat online te volgen. Wilt u dat ook, mail dan naar raadsgriffie@zeist.nl, uiterlijk dinsdag 14 april om 12.00 uur. Het hele debat is achteraf te zien via het Youtube kanaal van de gemeenteraad en na te luisteren op http://zeist.raadsinformatie.nl

Op 14 april om 19.30 uur vindt het Politiek Spreekuur online plaats. U dient zich daarvoor van te voren aan te melden, dan krijgt u een uitnodiging om hier via video-vergaderen aan deel te nemen. Er worden maximaal 3 onderwerpen geagendeerd en de volgorde van binnenkomst is bepalend. Aanmelden kan tot en met 13 april om 09.00 uur in de ochtend. Aanmelden kan via raadsgriffie@zeist.nl

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!