Cursus Nederlandse taal

De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de Nederlandse taal goed beheersen.

Hier wordt jaarlijks door de gemeenten budget voor vrijgemaakt. Aan de Laan van Vollenhove 2193 en in moskee De Clomp verzorgt taalschool NLeducatie sinds drie jaar Nederlandse taalcursussen voor de inwoners van deze gemeenten. De cursisten komen uit alle delen van de wereld, zijn laag-, gemiddeld of hoogopgeleid, spreken nauwelijks of geen Nederlands of hebben juist een behoorlijk taalniveau. Iedereen is welkom.

Cursisten krijgen gedurende een cursusjaar twee keer per week les, 's ochtends of 's avonds, van een professionele docent. Er wordt huiswerk gemaakt en de cursisten werken toe naar een formeel examen. Aan het einde van de cursus maken ze dit examen en ontvangen ze bij slagen een officieel erkend diploma voor hun Nederlandse taalniveau. In dat geval kan er nog een cursusjaar worden gestart naar een nog hoger taalniveau.

Ook nu, in deze hele bijzondere coronaperiode, gaan de lessen gewoon door! Niet op de leslocaties, maar via 0leren op afstand'. Er wordt enthousiast lesgegeven via Whatsapp, Skype, Zoom en andere digitale middelen. Docent Mariel Peterse vertelt: "Soms kunnen moeilijke situaties tot hele mooie dingen leiden. Zo ook het 'leren op afstand' met een alfabetiseringsgroep. Een groep mensen die normaal niet het meeste zelfvertrouwen heeft, maar die mij enorm heeft verbaasd. Ze zitten allemaal op de afgesproken tijd (9.00 uur) klaar, melden zich netjes aan via de WhatsApp en melden zich om 12.00 uur ook weer netjes af. De opkomst is nagenoeg elke les 100 procent! Ze maken hun opdrachten en maken hiervan foto's zodat ik het kan nakijken. Ze luisteren naar luisteropdrachten en kijken naar filmpjes. Ze spreken audioberichten in, schrijven mee en stellen vragen. We bellen of videobellen met elkaar via WhatsApp. Het is voor mij als docent hartverwarmend om te zien hoe actief de cursisten meedoen en dit werkt enorm inspirerend en stimulerend."

Kent u of bent u iemand die de Nederlandse cursus goed kan gebruiken? Dan bent u van harte uitgenodigd om zich aan te melden via www.nleducatie.com. De gemeente betaalt het grootste deel van de cursus. De cursist betaalt een eigen bijdrage van 45 euro aan het begin en aan het eind van de cursus voor de lesmaterialen. De docenten van NLeducatie verheugen zich op uw komst!

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!