Bestrijding rupsen

Ook vorig jaar veroorzaakte de eikenprocessierups in Zeist veel overlast. Daarom start de gemeente Zeist vanaf half april met het preventief behandelen van eikenbomen met Xentari, een biologisch bestrijdingsmiddel.

Door dit middel nu reeds op een aantal plekken op bomen te spuiten, hoopt de gemeente later in het jaar de overlast van de eikenprocessierups te beperken.

Vorig jaar heeft de gemeente op een aantal plekken bomen vroeg in het jaar behandeld met Xentari. Daar zag de gemeente een positief effect. Er zaten minder nesten in de bomen en de aanwezige nesten waren kleiner dan normaal. Omdat deze aanpak een positief effect had, breidt de gemeente deze in 2020 uit van 4 naar 7 plekken. Het gaat hierbij om de Kromme-Rijnlaan, Lageweg, Nassau Odijklaan, Koelaan, Odijkerweg, Panweg en een deel van de Blikkenburgerlaan.

Xentari is een bacteriepreparaat en is het meest toegepaste biologische bestrijdingsmiddel in Nederland. Als de rups het blad eet, krijgt deze de bacterie binnen en wordt hij ziek. Het middel is alleen schadelijk voor de eikenprocessierups en verwante rupsen. Omdat het middel ook andere rupsen bestrijdt, wordt dit niet gebruikt op plekken waar kwetsbare vlindersoorten leven.

Vanaf half april gaat de gemeente op zeven plekken de bomen behandelen. Met behulp van een tractor en vloeistoftank wordt het middel in de bomen gespoten. Dit zal vooral in de avond en nacht gebeuren omdat er dan minder mensen op straat zijn. Het middel kan namelijk een tijdelijke irritatie veroorzaken aan de huid en ogen. Inwoners bij wie in de straat wordt bestreden zijn per brief op de hoogte gesteld.

Ook nesten wegzuigen In de zomer zet de gemeente twee ploegen in om nesten weg te zuigen. De eerste ploeg start met het wegzuigen van locaties met een laag risico en wordt de eerste weken continue ingezet. De tweede ploeg concentreert zich op meldingen met een hoog risico. Op deze manier wordt de reactietijd voor belangrijke plekken verkort en kan er efficienter gewerkt worden. De gemeente geeft prioriteit aan de overlast langs drukbezochte locaties of fietsroutes of bij een school, speeltuin, kinderdagverblijf of zorgcentrum.

Natuurlijke vijanden aantrekken Nieuw dit jaar is dat de gemeente meer inzet op de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Door natuurlijke vijanden zoals mezen, gaasvliegen en andere insecten te trekken hoopt de gemeente de overlast te verminderen. In de afgelopen tijd zijn op meerdere plekken bloemrijke bermen ingezaaid die insecten trekken, en ruim 125 nestkasten voor meesjes opgehangen.

Meer Informatie? Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups in Zeist is te vinden op www.zeist.nl/eikenprocessierups

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!