Zon op Zeist

Ook nu willen bewoners van Zeist graag geinformeerd worden over de voordelen van het gezamenlijk kopen van zonnepanelen. Daarom organiseert Mijn Groene Huis in deze tijd van fysieke afstand webinars over de collectieve actie voor zonnepanelen 'Zon op Zeist'. Bewoners van de gemeente Zeist kunnen vanuit hun luie stoel inloggen en alle informatie tot zich nemen die Bart Willem Smink van Green Recovery vertelt over zonnepanelen en de collectieve actie. De webinars vinden plaats op 16 april en 12 mei om 20.00 uur 's avonds.

En ook de workshops 'Omlaag die energierekening' lenen zich uitstekend om te volgen vanuit de computer thuis. Misschien is het zelfs nog beter omdat de energierekening er gelijk bijgenomen kan worden of een gezinslid kan checken hoe het gesteld is met bijvoorbeeld het aantal ledlampen, of met het sluipverbruik. Want door de workshop te volgen kan er zo'n 10% op de energierekening bespaard worden. De workshop vindt plaats op 21 april om 19.30 uur We gebruiken voor de webinars Zoom omdat deze applicatie gebruiksvriendelijk is. Als bewoners zich aanmelden krijgen ze kort voor het webinar een link waarmee ze de applicatie kunnen downloaden en kunnen inloggen. Opgeven kan via contact@mijngroenehuis.nu of via de websites Zonopzeist.nu of Omlaagdiemeter.nu. Graag wel de datum vermelden voor welke webinar men zich opgeeft.

Bewoners van Zeist die nog een beetje onwennig zijn in de digitale wereld kunnen zich alvast opgeven voor de 'fysieke' bijeenkomsten van Zon op Zeist. Als de situatie het weer toelaat vinden die plaats op 18 juni en 8 juli om 20.00 uur. De locatie volgt spoedig, raadpleeg daarvoor de agenda op de website www.mijngroenehuis.nu. Vragen kunnen gesteld worden via contact@mijngroenehuis.nu of bel op werkdagen via het algemene nummer: 030 3690051. Het Energiecentrum op de Slotlaan is t/m 28 april gesloten.

Mijn Groene Huis is onderdeel van Stichting Energie Zeist en helpt bewoners in de gemeente Zeist met het realiseren van een energiezuinige woning. Dit doen we met subsidie van de gemeente Zeist. Kijk voor meer info op: www.mijngroenehuis.nu en vind ons op facebook, twitter en instagram: @mijngroenehuis

 

 

 


 

161 eigen bezorgers

Liefst 161 eigen bezorgers verspreiden de StadsPers 1x in de 2 weken in Zeist en De Bilt. Wil jij ook bezorger worden? Meld je dan aan!